VALG 2018

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET I SYDHAVN SOGN 2018

Tirsdag den 18. september kl. 19 kan du stille op til valg til menighedsrådet i Sydhavn Sogn. Vi er måske ikke helt, som du forventer, et menighedsråd er. Ligesom Sydhavnen er vi en broget flok af unge og ældre, tilflyttere og "gamle" Sydhavnere, jurister og smørrebrødsjomfurer. Vi er en rigtig Sydhavnskirke, og vi kan godt lide gå nye veje, rykke lidt ved grænserne og komme ud blandt folk. Her er højt til loftet og plads til alle - også dem, der ikke plejer at gå i kirke om søndagen. Det vigtigste er, at du har nogle holdninger til, i hvilken retning en moderne folkekirke skal rykke sig. Pt. har vi travlt med at lave anderledes gudstjenester, klatrevents, store folkefester, koncerter - og så er vi jo også i gang med at bygge ny kirke på Teglholmen. Den skal vi have fyldt med spændende indhold, ligesom vi skal beslutte, hvad vi skal lave i Frederiksholm kirke fremover.

VIL DU VÆRE MED?

Det med småt
Du stiller op på opstillings- og orienteringsmødet d. 18. september 2018, hvor også selve valghandlingen finder sted. Der er ingen tilmelding til mødet. Valget er gældende for en periode på 2 år fra december 2018. Menighedsrådet mødes ca. 10 gange om året og har ansvar for sognets økonomi, drift samt ledelsesansvar overfor sognets ansatte. Du skal være medlem af Folkekirken for at kunne stille op, men du behøver ikke være bosat i Sydhavn Sogn. Hvis du ikke bor i sognet, kræver det, at du "løser sognebånd" til én af sognets præster. Det kan vores kirkekontor hjælpe dig med. Har du IKKE mulighed for at møde op på dagen, kan du også stille op ved fuldmagt - så skal du bare kontakte formand for valgbestyrelsen, Kristian Simonsen, på tlf. 2215 7012. Det kan du også gøre, hvis du har andre spørgsmål til valget.

Opstillingsmøde
Hvor: Frederiksholm kirke, Louis Pios Gade 8, 2450 KBH SV
Hvornår: Tirsdag d. 18. september kl. 19.00
Der er ingen tilmelding - man møder bare op i kirken!


Hvis der indleveres flere kandidatlister
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd. Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 13. november 2018. Hvis man vil indlevere en anden kandidatliste, skal man anvende den obligatoriske formular, som kan hentes på www.menighedsraad.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 2. oktober 2018 kl. 19.00 – enten på kirkekontoret i åbningstiden eller hos valgbestyrelsesformand Kristian Simonsen, Kenny Drews Vej 61, 2 th, 2450 KBH SV d. 2. oktober fra kl. 14-19. 
Du kan læse mere om reglerne for valget her.