Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Sydhavn Sogns Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver (kirkelig-sociale) overfor sognets beboere – enkeltpersoner såvel som grupper. I Sydhavn Sogn bevilliger Menighedplejen blandt andet mindre pengebeløb samt julehjælp til værdigt trængende i sognet. Herudover bevilliger menighedsplejen madbilletter, der kan indløses i SydhavnsCompagniet. For at søge om disse midler, skal man møde op på Sydhavn Sogns kirkekontor.

Menighedsplejens arbejde finansieres af tilskud fra Sydhavn Sogns kirkekasse, tilskud fra fonde, indtægter i form af arv og gaver, billet- og barsalg ved arrangementer i kirken samt kollekter. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.
Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

Menighedsplejens revisor (ikke medlem af bestyrelsen) vælges af årsmødet i lige år.